logo

Veiligheidsopleidingen in Zuid-Limburg

De opleidingen die VPT Zuid Limburg u kan bieden variëren van eerste hulp, agressie en geweld en de basis opleiding bedrijfshulpverlener tot de benodigde her-certificering of herhalingstrainingen. Het opleiden gebeurt door onze eigen professionele, vakkundige instructeurs en kunnen zowel op de oefenlocaties van brandweer kazerne Heerlen de brandweer oefenlocatie in Margraten als binnen uw eigen bedrijf (in-company) georganiseerd worden. 

Onderstaand een opsomming van onze opleidingen waarvan ook herhalingstrainingen gevolgd kunnen worden:

• BHV - basis
• BHV - module brand 
• BHV - module Levensreddende handelingen 
• BHV - met adembescherming 
• BHV - Ploegleider
• BHV - Hoofd BHV
• Beheerder brandmeldinstallatie 
• Eerste Hulp (EHBO) 
• Eerste Hulp voor kinderen
• Reanimatie inclusief AED
• VCA 
• VOL VCA 

Maatwerkopleidingen

U, als opdrachtgever, heeft uw eigen wensen en behoeften betreffende de inhoud en planning van veiligheidsopleidingen, hier kan VPT Zuid-Limburg moeiteloos op in spelen. Wilt u meer weten over maatwerk of combinaties van trainingen dan neem gerust contact op met de administratie.