ONTRUIMINGSPLAN2018-10-08T12:20:30+00:00

ONTRUIMINGSPLAN

Ontruimingsplan volgens NEN 8112

Indien in uw bedrijf een brandmeldinstallatie of een ontruimingsinstallatie is aangebracht dat dient er volgens het gebruikersbesluit een ontruimingsplan aanwezig te zijn. VPT Zuid Limburg stelt conform de huidige NEN 8112 norm een ontruimingsplan voor u op.

Een ontruimingsplan bevat minimaal de volgende eisen:

• Het plan dient te zijn voorzien van de algemene gegevens, de soort bedrijfsactiviteit en de technische brandveiligheidsvoorzieningen die zijn aangebracht.
• Het plan moet aangeven hoe de “aanwezigen” dienen te handelen in geval van brand.
• Het plan dient weer te geven hoe de alarmering, zowel in- als extern bij een calamiteit tot stand wordt gebracht.
• Er moet een schematisch overzicht worden opgenomen waarin duidelijk de ontruimingsprocedure na de alarmering naar voren komt.
• Van iedere taak dient een korte, puntsgewijze instructie te worden opgesteld. Deze instructies dienen goed op elkaar aan te sluiten, zonder overlappingen.
• In het plan moeten van iedere bouwlaag de vluchtwegen op tekening worden aangegeven.
• Logboek waarin de jaarlijkse oefening wordt opgetekend.

Naast het opstellen van een ontruimingsplan kan VPT Zuid Limburg ook een presentatie verzorgen waarin de medewerkers van uw bedrijf worden geïnformeerd over de inhoudelijke ontruimingsprocedures en de taakverdeling indien er zich een calamiteit voordoet.

Meer informatie?

Vul uw naam & telefoonnummer in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!