BHV SCAN2018-10-08T12:49:30+00:00

BHV SCAN

BHV SCAN

VPT Zuid Limburg kan voor u een BHV-scan uitvoeren die als input kan dienen voor het opstellen of actualiseren van de BHV-organisatie. Het uitvoeren van een BHV–scan is maatwerk waarbij VPT Zuid Limburg rekening houdt met de bedrijfsspecifieke omstandigheden en de aanwezige risico’s.

De volgende items worden in de BHV-scan behandeld;
1. Opbouw BHV–organisatie,
2. Aantal aanwezige personen,
3. Aantal aanwezige niet zelfredzame personen,
4. Samenwerking met bedrijven, met name in bedrijfsverzamelgebouwen,
5. Communicatie middelen en uitrusting BHV,
6. Bereikbaarheid van het gebouw,
7. Veiligheidsmiddelen waaronder AED / EHBO,
8. Ontruimingsplan,
9. Risico gebieden vanuit de RI&E,
10. Alarmeringsprocedure.

Met behulp van de uitgevoerde BHV-scan krijgt u inzicht in de nog openstaande aandachtsgebieden, waarbij VPT Zuid-Limburg u tevens adviseert bij het tot stand komen van een realistisch en praktisch haalbaar plan van aanpak.

De uitvoering van de BHV-scan vindt plaats in overleg met de opdrachtgever. De rondgang op de locatie zal, afhankelijk van de grootte van het gebouw en de aanwezige functies een of meerdere dagdelen in beslag nemen. Voor de exacte omvang en uitvoering voor uw locatie kan u vrijblijvend contact opnemen met de administratie

Meer informatie?

Vul uw naam & telefoonnummer in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!