PLANVORMING2018-10-08T12:26:01+00:00

PLANVORMING

Binnen het team van VPT Zuid-Limburg is de kennis en ervaring op uiteenlopende gebieden binnen de bedrijfshulpverlening in huis. Zo heeft VPT een eigen veiligheidsdeskundige die u en onze instructeurs voortdurend op de hoogte houdt van de actuele wet en regelgeving.

Voor het waarborgen van (brand)veiligheid binnen organisaties en bedrijven is het noodzakelijk alle risico’s in ogenschouw te nemen en de maatregelen hierop in een juiste onderlinge samenhang af te stemmen. Dat betekent dat wij in onze vaak praktische adviezen steeds alles meenemen dat van belang is voor een evenwichtig maatregelenpakket. VPT Zuid-Limburg garandeert, als vanzelfsprekend, dat de van haar opdrachtgevers verkregen (bedrijfs-) informatie vertrouwelijk wordt behandelen. Indien wenselijk kan dit met een geheimhoudingsverklaring schriftelijk worden overeengekomen.

Onderstaande activiteiten kunnen door VPT Zuid-Limburg worden uitgevoerd:

Ontruimingsplan conform NEN 8112
BHV plan
Ontruimingsplattegronden
BHV-scan

Meer informatie?

Vul uw naam & telefoonnummer in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!